Nanoteknik levererar stor dos av cancer mot cancer mot tumörer

Anonim

Forskare har utvecklat småpartiklar som kan ta stora doser av cancer mot cancer, direkt till en tumörs dörr, och öppnar vägen till en ny generation av effektivare behandlingar.

Nanoteknologi, studier och manipulation av materia på molekylär nivå, har potential att öka effektiviteten inom medicin, tillverkning, jordbruk och många andra områden.

Leds av forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA har ett forskargrupp skapat nya tvångs nanotekniska partiklar avsedda för att effektivisera läkemedelsleverans.

En signalerande partikel finner tumören i kroppen och sänder sin plats, medan en andra partikel bringar läkemedlet till platsen.

Möss som utsattes för båda nanopartiklarna uppnådde upp till 40 gånger mer cancer mot cancer som levererades till tumörstället än de i en kontrollgrupp som endast utsattes för signalerande nanopartiklar. Tumörerna slutade också växa i mössen än de utsattes för dubbelbehandling.

Studien, som publicerades i tidskriften Nature Materials, involverade efterliknande hur kroppen upptäcker sårplatser och sänder sedan ett meddelande till speciella proteiner för att bilda blodpropp runt skadan.

"Vi använder kroppens naturliga förstärkningsprocesser för att få mer drog till målet, " sa Sangeeta Bhatia, en MIT bioengineer som var involverad i studien, som sagt på Nature-webbplatsen. Mer forskning krävdes för att förenkla och förstå den nya tekniken, sa hon.

Nanoteknikmedicin som levererar medicin direkt till tumörställen finns redan men kan för närvarande bara bära små doser.