Samtal med Thierry Vandevelde: "L'économie circulaire, pour créer de la valeur sociale et environnementale"

Anonim

En gång du lanserar på platsen The Conversation France d'une nouvelle rubrique consacrée à l'economique circulaire, soutue par la Fondation Veolia, rencontre avec Thierry Vandevelde, doktorsekreterare och generalsekreterare i Fondation.


Quels sont les piliers de l'économie circulaire?

L'économie circulaire est basée sur un système de boucles qui vise à réutiliser ou recycler dans le processus de production les produits ou mères en fin de. Sonen är en av de mest äldre i världen, och den europeiska ekonomin är en av de äldsta resurserna i världen, där tjänster, tjänster, affärer och myndigheter uppstår. Elle är basée sur trois domaines och sept piliers.

Du är en av de ledande leverantörerna när det gäller återvinning (matières organiques).

Vient ensuite l'offre des acteurs économiques avec l'extraction, l'exploitation et les achats durables; l'éco-conception (produits et procédés); l'écologie industrielle et territoriale; et l'économie de la fonctionnalité.

Enfin, la demande et le comportement des consommateurs, för att kompensera fördragsbrott för användning (rehabilitering, rehabilitering, återanvändning) och konsumtionsansvarig (achat, consommation collaborative, utilization).

En skillnad mellan televerk och ekonomi?

Le modèle de production en de consommation qui prévaut depuis la révolution industrielle repose sur des ressources naturelles abondantes et un schéma linaire: matières premières extraites; produktion; consommation; déchets.

Uppförandet av upprättandet av en uppehållstillstånd är en förutsättning för att företagen skall kunna vara anställda på ett miljarder villkor Mais il génère de la pollution et l'épuisement des ressources naturelles avec 7 milliard d'individuus sur Terre.

L'économie circulaire s'inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. Elle concrétise l'objectif de passer d'un modèle de rection d'impact à un modèle de creation de valeur, positiv social planering, ekonomi och miljö.

Par quoi passe sa mise en œuvre? quelle est son échelle (locale, mondiale?)

La mise en œuvre d'économie circulaire passe par la mise et place d'écosystèmes locaux, mettant en lien les différents acteurs de territoriale entre eux - producteurs de déchets, recycleurs, usagers de matières recyclés, industrier, collectivités, PME, ONG, organisationer etc.

Det är inte en domare som är ansvarig för ekonomin, industrin, territorierna och det lokala området, regionala och nationella medborgare i Europeiska unionen. Cette démarche doit doncêêtre pensée de manière global, avec une nouvelle forme de fiscalité ayant un impact significatif av emploi grâce à une économie relocalisée.

Kommentera en ekonomisk cirkulär av dekonventioner du utvecklas hållbart, för att du ska kunna tänka dig fyra-tout?

En avgörande lösning är konkreta, operativa och tillgängliga och är avgörande för territorier och en avgörande faktor för att skapa en miljö och en social och ekonomisk ekonomi.

Obsolescence programmée, surconsommation, accelération numérique

.

Nos modes de vie sont -ils conciliables avec l'économie circulaire?

L'économie circulaire implique l'engagement de tous les acteurs de la chaîne de valeur, des producteurs aux consommateurs. Elle nocessite donc sensibilisation de tous maillons de la chaîne pour revoir och profondeur nos modes of production, consommation et de coopération.

Pourquoi et comment un groupe comme Veolia s'inscrit dans l'économie circulaire?

Veolia koncentrerar sig på lösningar kring lösningen av energikällor, energikällor och energibesparingar, med deltagande i utveckling av hållbara anläggningar och industrier. Den uppdragsgivare är den bästa resursen. Cela nejligt och engagemang för service av ekonomin cirkulär. Det är viktigt att prioritera miljöer och affärsrörelser, vilket är en avgörande faktor (men det finns också en del av förhandlingarna om klimatförändringar och biologisk mångfald). Développer l'économie circulaire est une opportunité de création de valeur pour nos clients, collectivités et industries. Det är först och främst ett svar på den stora miljön.

Veolia är det bästa sättet att mäta och placera innovativa innovatörer genom de aktörer som är territoriella, grundar sig på ett ekonomiskt och ekonomiskt perspektiv. På peut citer à titre d'exemple, notre partenariat avec la Fondation Ellen MacArthur pour l'initiative "The New Plastic Economy".

Concrètement, quelles sont les décisions stratégiques du groupe qui font avancer ce koncept, sa diffusion et sa recherche?

Veolia a reaffirmé sa stratégie de developpement durable en 2015 à travers neuf engagements pour un developpement durable.

Cette démarche är porträtt av PDG de Veolia och en företrädare för utskottet. Ces neuf engagemang s'organisent aujourd'hui autour de trois axes: resurser är planerade till en prestandamiljö; Resurser för territorier i en prestations société; accompagner les collaborateurs de Veolia grâce à la performance social.

De främsta engagemangen är bland annat en företeelse av naturresurser, en positiv utveckling av ekonomins cirkulär. L'économie circulaire est éalement au cœur de la mission "Resurser le monde" que s'est fixée l'entreprise par une recherche de limitation de l'use des ressources et de leur valorisation optimale.

Veolia en anmärkning créé le site livingcircular.com. Här återfinns en rad olika artiklar, porträtt och innovationer, samt en rapport om ekonomin, cirkulär och med lätta åtgärder som kan leda till att man utvecklar utvecklingen av ekonomin.

Kommentera soutenir la recherche dans ce secteur?

L'économie circulaire föreslår en ny och professionell verksamhet för produktion och konsumtion. Elle antar att det är en plats där innovationerna är en fast ekonomisk ekonomi. Innovations technologiques, economics, mais aussi sociales. Ces innovationer sont accelérées en favorit interaktioner med en publikation och en privaträtt, med inriktning på grund och tillämpning.

Veolia soutient de nombreuses ordförandena för programmen för ekonomisk och social omsorg, internationell nivå och internationell nivå. Det är viktigt att de nya företagen utövar en ny utmaning för innovation och kompetens inom ramen för de moderna ekonomierna.

Pourquoi soutenir le partage d'information och provenance de la recherche sur cejet?

Pour mettre en place cette nouvelle économie, det är viktigt för sensibiliserande aktörer: kollektiva, industriella, användare, ONG, euudiants, chercheurs

.

La diffusion de l'information auprès de ces cibles är donc clef; et la qualité des propos et des médias qui la relaient tout autant. La Fondation Veolia, som är en del av projetserna av internationellt och sans men lucratif concourant au developpement durable, en souhaité en lien avec Samtalet bidrar till att dela upp information om kvalitén över ekonomin kring ekonomin. Uppmärksammar och uppmuntrar till miljöer av den stora offentliga typsnittet av uppdrag som prioriterar de la Fondation.