Artikel 50 ett år på: En farligare världsskift fokuserar på Brexit debatt

Anonim

Europeiska unionen har en liten pomp och ceremoni, men ett års födelsedag i EU känns som att firar är dagen som markerar ett år sedan Storbritannien utlöste artikel 50 i Lissabonfördraget och formellt lanserade Brexit-processen.

År 2017 utlöstes artikel 50 bland spekulationer om att det bästa resultatet skulle vara skadningsbegränsning för Storbritannien och EU-länderna. I ett diskret ordförråd påminde brittiska och europeiska eliter varandra om sitt ansvar. De varnade för skador på gemensamma intressen om en lämplig affär inte kunde nås. På den tiden verkade global handel och säkerhet relativt stabil i jämförelse med EU: s problem hemma. Fokus var på interna problem som den ekonomiska nedgången för Storbritannien och medlemsstaterna, huruvida Brexit skulle vara katalysatorn för andra medlemsstater att leda till dörren och hur Brexit skulle kunna påverka kommande val i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien.

Ett år sedan har fokus flyttat till en osäker ny värld som bildar sig utanför EU: s gränser. Hur kommer hotet av ett USA-ledat globalt handelskrig och en farlig eskalering av spänningar med Ryssland att påverka Brexit-processen?

Det pragmatiska toppmötet i mars 2018

När Europeiska rådet träffades den 22 och 23 mars hade planen varit att komma med några detaljerade idéer om det framtida sambandet mellan Storbritannien och EU. I praktiken blev det dock kastat i det långa gräset. Diskussionerna inriktades istället på den alltmer osäkra externa miljön - inklusive det alltmer fientliga säkerhetsförhållandet mellan EU och Ryssland.

Den 22 mars upphörde nervgasangreppet på den tidigare dubbelmedlet Sergei Skripal och hans dotter från en brittisk-rysk fråga till en EU-rysk. EU: s ledare betonade okvalificerad solidaritet med Storbritannien över Salisbury-attacken. Europeiska rådet drog slutsatsen att Ryska federationen högst troligen hade varit ansvarig för attacken och fördömde användningen av kemiska vapen under några omständigheter. Uppföljningsåtgärder ska omfatta en översyn av EU: s delegationspersonal i Ryssland och åtgärder för att stärka EU: s motståndskraft mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleärrelaterade risker - allt i samband med Nato. Tillsammans utgör detta ett betydande uttalande av avsikt för omvärlden att Storbritanniens och EU: s medlemsstater fortsätter att arbeta i nära samarbete om säkerhets- och terrorismfrågor.

Det andra viktiga ämnet som diskuteras i Bryssel är den nya amerikanska tariffpolitiken.

EU: s ledare bekräftade sitt engagemang för WTO: s frihandelsprinciper och talade samtidigt mot det amerikanska beslutet att införa importtullar på stål och aluminium. President Donald Trump har redan meddelat taxor på upp till 60 miljarder dollar i kinesisk import. Hittills har det kinesiska svaret blivit dämpat, men det amerikanska initiativet har väckt bekymmer i Europa om ett globalt handelskrig. EU är fortfarande befriat från tullarna fram till den 1 maj, men EU: s ledare kräver att undantaget blir permanent. Denna fråga är så viktig för ett efter-Brexit-partnerskap som EU: s ledare har tagit med Storbritanniens premiärminister, Theresa May, i diskussioner om händelser i händelse av ett handelskrig.

Global osäkerhet

Vad betyder Brexit för Storbritannien och Europa i en alltmer osäker värld? Året sedan artikel 50 utlöstes har visat sig växande animositet mellan parterna. Snabbens framsteg i samtalet har ibland lämnat utsikterna till att Brexit-avtalet hänger med en tråd. Den nyktera reflektionen vid toppmötet i mars 2018 har dock skapat en ny solidaritet och en ny politisk vilja för en konstruktiv lösning.

De riktlinjer som överenskommits om övergångsavtalet visar att Storbritanniens äkta vilja att kompromissa med intressen som den nordiska irlands funktionella handelsstatus och fiskesektorn för att hålla processen på vägen.

Det har skett en ökad medvetenhet i Europa och i Storbritannien om värdet av deras partnerskap. Utan en konstruktiv överenskommelse kommer båda parter att vara kvar sårbara inom viktiga områden som internationell handel, kärnsäkerhet, datautbyte, luftfart och intern säkerhet. De medgivanden som gjorts hittills är naturligtvis omstridda och den politiska viljan är i sig inte tillräcklig för att garantera en framgångsrik affär. Men för tillfället är båda sidor glada att visa ett förenat ansikte mot omvärlden.